0912-412-9675
0913-341-1126
034-32119587

پروژه ها

پروژه های انجام شده

  • استخر بشرا ( اجرای استخر و سونی خشک ) خیابان ادیب کرمان
  • استخر تربیت بدنی ( اجرا کننده سونا خشک سونا بخار و جکوزی و حوضچه آب سرد ) بلوار جمهوری کرمان
  • آبنمای موزیکال مجتمع پردیس ( اجرا کننده تاسیسات مکانیکی و برقی مجموعه آبشار و دریاچه مسنوعی ) مسجد صاجب الزمان کرمان
  • استخر سرپوشیده آقای بهمنیار ( اجرا کامل استخر ) خیابان ادیب کرمان
  • استخر سرپوشیده ( اجرا کننده  تاسیسات استخر) استخر برق کرمان

 

پروژه های در حال اجرا

  • استخر سونا و جکوزی سرپوشیده ( اجرا کننده پروژه آقای دکتر افشار ) خیابان کمیل کرمان
  • استخر سونا و جکوزی سرپوشیده ( اجرا کننده پروژه مهرابیان ) تالار صیاح خ شفا کرمان
  • استخر سونا و جکوزی سرپوشیده ( اجرا کننده پروژه نجارزاده ) تالار وصال بلوار جمهوری کرمان
  • استخر سونا و جکوزی سرپوشیده ( اجرا کننده پروژه مهندس باقری ) رفسنجان
  • استخر و جکوزی روباز ( اجرا کننده پروژه معمار زاده ) روستان درخت انگان کوهپایه کرمان