0912-412-9675
0913-341-1126
034-32119587

دستگاه ها و لوازم جانبی

انواع قطعات و لوازم استخر ، سونا و جکوزی

انواع پمپ های آب فیلتر و پمپ فیلتر های سر هم ، انواع پمپ های جت جکوزی ، پمپ های تصفیه آب استخر ، انواع پمپ شنی ، انواع جارو استخر و بسیاری از لوازم های جانبی و قطعات مختلف راه...
محل اجرا پروژه :

توضیحات کامل