0912-412-9675
0913-341-1126
034-32119587

استخر

استخر و جکوزی خانه ویلایی رفسنجان – آقای صداقت

طراحی استخر اجرا شده در خانه ویلایی آقای …  واقع در رفسنجان به شکل مستطیل طراحی شده و در آن قسمتی پله دار و تکیه گاهی جهت تکیه و استراحت نیز در گوشه آن تعبیه شده است . اجرا استخر و جکوزی با...
محل اجرا پروژه : کرمان ، رفسنجان ، خیابان مطهری

توضیحات کامل